pdf کتاب سنجش واندازه گیری حسین زارع

به همراه نمونه سوالات + نکات

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 197 صفحه است

پیش نمایش فایل خریداری شده شما :​​​​​​

کتاب سنجش و اندازه گیری حسین زارع 197 صفحه PDF برای شما دانشجویان آماده شده است.

نمونه سوال سنجش و اندازه گیری حسین زارع

کتاب سنجش و اندازه گیری پیام نور

دانلود رایگان کتاب سنجش و اندازه گیری حسین زارع

سنجش و اندازه گیری pdf

کتاب سنجش و اندازه گیری حسین زارع 197 صفحه PDF برای شما دانشجویان آماده شده است. هدف کلی این کتاب بررسی سابقه روش های اندازه گیری و تعاریف اصطلاحات مرتبط است. از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه این کتاب بتواند اهمیت و فواید کاربرد روش های اندازه گیری در علوم تربیتی را توضیح دهد، مفاهیم سنجش، اندازه گیری، ارزشیابی، متغیر و ثابت را تعریف کند، آزمون و آزمودن را تعریف کند، سطوع مختلف اندازه گیری را نام ببرد و برای هر کدام مثالی بیاورد. بدون تردید سنجش های روانی و تربیتی یکی از مهمترین کمک های غلوم رفتاری به جامعه است که در زمینه های دولتی، صنعتی و تربیتی، تغییرات اساسی و معناداری را بوجود آورده است.

فهرست مطالب کتاب سنجش و اندازه گیری حسین زارع:

 • فصل اول: مقدمه ای بر سنجش و اندازه گیری علوم تربیتی
 • فصل دوم: اندازه گیری پیامد های یادگیری
 • فصل سوم: آزمون های استاندارد شده هنجاریف ملاکی و آزمون های معلم ساخته
 • فصل چهارم: آزمون های کوتاه پاسخ و عینی
 • فصل پنجم: نوشتن سوال های انشایی
 • فصل ششم: سنجش کارپوشه
 • فصل هفتم: هنجار آزمون
 • فصل هشتم: اعتبار آزمون
 • فصل نهم: روایی آزمون پاسخ نامه خودآزمایی های چهارگزینه ای
  منابع